Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0118


Druh Plomby: dopravná?

Región: Orava

Kataster: Veličná

Poloha: Pod Šibenicami

Hmotnosť: 9,88 g

Rozmery: 19x16 mm

Datovanie: 20. storočie?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: bez opisu/značky

Opis 2: bez opisu/značky


Kľúčové slová: -

Okolnosti nálezu: Detektorový prieskum KPÚ Žilina zo dňa 22.04.2022, VD 07/2021, Bod č. 29

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma