Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0117


Druh Plomby: dopravná?

Región: Orava

Kataster: Veličná

Poloha: Pod Šibenicami

Hmotnosť: 15,67 g

Rozmery: 19x29 mm

Datovanie: 20. storočie?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: kruhopis poškodený, čitateľné písmená ZOL(I).M, v strede číslica 4?, na boku číslica 15

Opis 2: kruhopis nečitatečný, v strede číslica 14, na boku číslica 15


Kľúčové slová: 14, 15

Okolnosti nálezu: Detektorový prieskum KPÚ Žilina zo dňa 22.04.2022, VD 07/2021, Bod č. 1

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma