Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0113


Druh Plomby: ?

Región: Turiec

Kataster: Martin

Poloha: areál budúcej Nemocnice budúcnosti Martin

Hmotnosť: 9,06 g

Rozmery: 18x20 mm

Datovanie: 19.stor.-zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: ťažko čitateľný kruhopis - viditeľné zrejme M. K. CÓBANYA a ...SATAB, v strede HIVATAL

Opis 2: uhorský erb s korunou


Kľúčové slová: UHORSKÝ ERB, KORUNA, CÓBANYA, HIVATAL

Okolnosti nálezu: archeologický výskum spoločnosti Archeo Sever - Bod 11, Robo, 23/03/2022. Spis KPÚ Žilina: KPUZA-2021/1741/OPO

Poznámka: CÓBANYA - Kőbánya, bola dedinka pri Budapešti, dnes je obvodom X. Do úvahy môže prichádzať aj spoločnosť: Majdanský kameň. lom a lugošská akc. cementárna (Majdani Köbanya és lugosi cementarúgyár reszvény tarsaság felzámolás alatt), kotrá v roku 193 išla do likvidácie,


Literatúra: https://kramerius5.nkp.cz/view/uuid:d43c8930-3512-11e7-82f6-001018b5eb5c?page=uuid:c4815590-3547-11e7-82f6-001018b5eb5c&fulltext=m.%20k.%20K%C5%91b%C3%A1nya


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma