Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0111


Druh Plomby: ?

Región: Turiec

Kataster: Martin

Poloha: areál budúcej Nemocnice budúcnosti Martin

Hmotnosť: 8,49 g

Rozmery: 20x18 mm

Datovanie: 19.stor.- zač. 20. stor.?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Zničený kruhopis, viditeľné len dve písmená ÓB

Opis 2: Uhorský erb s korunou


Kľúčové slová: UHORSKÝ ERB, KORUNA

Okolnosti nálezu: archeologický výskum spoločnosti Archeo Sever - Bod 8, Robo, 07/04/2022. Spis KPÚ Žilina: KPUZA-2021/1741/OPO

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma