Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0110


Druh Plomby: mlynská

Región: Turiec

Kataster: Martin

Poloha: areál budúcej Nemocnice budúcnosti Martin

Hmotnosť: 6,68 g

Rozmery: 20x18 mm

Datovanie: 19.stor.- zač. 20. stor.?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Zčasti poškodený kruhopis, viditeľné WALZMUHLE ...NLUSOHLER, v strede židovský text

Opis 2: číslica 6.


Kľúčové slová: WALZMUHLE, KOŠER, 6.

Okolnosti nálezu: archeologický výskum spoločnosti Archeo Sever - Bod 4, Patrik. Spis KPÚ Žilina: KPUZA-2021/1741/OPO

Poznámka: Židovský nápis pravdepodobne tento: sh-l-p/f - s-ch שלפס/ח. Podľa P. Reuna by mohlo byť niečo ako shomer le'pesach (strážená pre pesach) ako múka pre macesy. alternatívne, shel pesach - teda pre pesach, ale to by gramaticky nebolo správne, lebo by malo byt (kosher) le'pesach. ak je to v jidis, tak by sa to čítalo ako shlaf


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma