Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0108


Druh Plomby: mlynská

Región: Turiec

Kataster: Martin

Poloha: areál budúcej Nemocnice budúcnosti Martin

Hmotnosť: 6,84 g

Rozmery: 17x20 mm

Datovanie: 19.stor.-zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Kruhopis ISTVÁN / DEBRECZEN, v strede GŐZMALOM

Opis 2: Číslica 6


Kľúčové slová: ISTVÁN, DEBRECZEN, GŐZMALOM, 6

Okolnosti nálezu: archeologický výskum spoločnosti Archeo Sever - Bod 4, Robo, 31/03/2022. Spis KPÚ Žilina: KPUZA-2021/1741/OPO

Poznámka: -


Literatúra: https://europlombs.forumpolish.com/t2746-020-plomb-de-scelle-istvan-gozmalom-tarsula-debreczen?highlight=DEBRECZEN


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma