Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0107


Druh Plomby: mlynská

Región: Turiec

Kataster: Martin

Poloha: areál budúcej Nemocnice budúcnosti Martin

Hmotnosť: 10,48g

Rozmery: 17x14 mm

Datovanie: 19.stor.-zač. 20. stor.?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: z časti nečitateľný text, viditeľné .MUELY pod tým znak a text WECHSBERE &co?

Opis 2: z časti nečitateľný kruhopis, viditeľný len PFMÜHLE, v stredele časť zničená, viditeľný len ...GRIE


Kľúčové slová: WECHSBERE, MÜHLE

Okolnosti nálezu: archeologický výskum spoločnosti Archeo Sever - Bod 3, Robo, 31/03/2022. Spis KPÚ Žilina: KPUZA-2021/1741/OPO

Poznámka: -


Literatúra: http://www.bagseals.org/search?album=1&q=pesti+henger+malom


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma