Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0106


Druh Plomby: mlynská

Región: Turiec

Kataster: Martin

Poloha: areál budúcej Nemocnice budúcnosti Martin

Hmotnosť: 6,32 g

Rozmery: 17x14 mm

Datovanie: 19.stor.-zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: PESTI HENGER MALOM

Opis 2: číslica 3/4? (časť za lomítkom poškodená)


Kľúčové slová: PESTI HENGER MALOM, 3/4?

Okolnosti nálezu: archeologický výskum spoločnosti Archeo Sever. Spis KPÚ Žilina: KPUZA-2021/1741/OPO

Poznámka: -


Literatúra: http://www.bagseals.org/search?album=1&q=pesti+henger+malom


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma