Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0100


Druh Plomby: mlynská

Región: Považie

Kataster: Varín

Poloha: Zátepličie od Váhu

Hmotnosť: 7,29 g

Rozmery: 16x17 mm

Datovanie: 19.stor.-zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Kruhopis ISTVÁN / DEBRECZEN, v strede GŐZMALOM

Opis 2: číslica 8 3/4


Kľúčové slová: ISTVÁN, DEBRECZEN, GŐZMALOM, 8 3/4

Okolnosti nálezu: archeologický výskum spoločnosti Archeo Sever. Spis KPÚ Žilina: KPUZA-2022/5543/KOP

Poznámka: -


Literatúra: https://europlombs.forumpolish.com/t2746-020-plomb-de-scelle-istvan-gozmalom-tarsula-debreczen?highlight=DEBRECZEN


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma