Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0095


Druh Plomby: mlynská

Región: Horná Nitra

Kataster: Prievidza

Poloha: Pod urbarskou horou

Hmotnosť: 9,60 g

Rozmery: 20x18 mm

Datovanie: 19.stor.-zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Kruhopis ROZSLISZT

Opis 2: Číslica 1


Kľúčové slová: ROZSLISZT, 1

Okolnosti nálezu: Našiel M.Č. detektorom a odovzdal na KPÚ Žilina v roku 2021

Poznámka: zatiaľ neznámy pôvod zrejme ražnej múky


Literatúra:


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma