Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0094


Druh Plomby: mlynská

Región: Orava

Kataster: Osada

Poloha: Hrady

Hmotnosť: 3,69 g - neúplná!

Rozmery: 19x11 mm

Datovanie: 1891-zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: PESTI HENGER MALOM

Opis 2: Číslica 2 v trojuholníku s tromi klasmi na jeho vrcholoch, písmeno M a T po stranách trojuholníka


Kľúčové slová: PESTI HENGER MALOM, klasy MT, 2

Okolnosti nálezu: Archeologický prieskum KPUZA-2022/3479/FUR (29.03.2022)

Poznámka: Spoločnosť založil v hlavnom meste v roku 1839 gróf István Széchenyi. Tento mlyn zohral dôležitú úlohu pri triumfe vynikajúcej uhorskej pšenice a múky. Priemyselná dokonalosť nových mlynárskych metód spolu s osobitnými vlastnosťami uhorskej pšenice ponúkli obrovské trhy pre uhorskú múku a tým aj stály dopyt.


Literatúra: https://europlombs.forumpolish.com/t114-002-plomb-de-scelle-pesti-hengermalom?highlight=PESTI


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma