Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0091


Druh Plomby: mlynská

Región: Turiec

Kataster: Dolná Štubňa

Poloha: Rovná hora

Hmotnosť: 7,17 g

Rozmery: 17x16 mm

Datovanie: 19.stor.-zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: ťažko čitateľný kruhopis, viditeľné písmena ...OFEN (PE)STE(R), v strede DAMPF (MUHLE?)

Opis 2: číslica 9.


Kľúčové slová: OFEN (PE)STE(R), DAMPF, MUHLE, 9

Okolnosti nálezu: našiel M.B. detektorom a odovzdal na KPUZA 02.01.2022; spis: KPUZA-2021/25690-1/107694/FUR

Poznámka: Zrejme jeden z Budapeštianskych parných mlynov


Literatúra: http://www.bagseals.org/bagseals_001_001/PeelerCornTriangleSeal


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma