Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0089


Druh Plomby: ?

Región: Turiec

Kataster: Dolná Štubňa

Poloha: Rovná hora

Hmotnosť: 12,78 g

Rozmery: 24x23 mm

Datovanie: 19.stor.-zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: kruhopis BUDAPESTI ÁLLOMÁS a v strede iniciály M. K. a nápis MAGVIZSGÁLÓ.

Opis 2: poškodený znak


Kľúčové slová: BUDAPESTI ÁLLOMÁS, M. K.,MAGVIZSGÁLÓ

Okolnosti nálezu: našiel M.B. detektorom a odovzdal na KPUZA 02.01.2022; spis: KPUZA-2021/25690-1/107694/FUR

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma