Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0086


Druh Plomby: mlynská

Región: Orava

Kataster: Osada

Poloha: Hrady

Hmotnosť: 7,04 g

Rozmery: 17x18 mm

Datovanie: 19. stor.-zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: nečitateľný kruhopis

Opis 2: číslica 6


Kľúčové slová: 6

Okolnosti nálezu: archeologický prieskum KPÚ Žilina, GPS bod 26, VD 03/2022

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma