Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0079


Druh Plomby: firemná?

Región: Orava

Kataster: Osada

Poloha: Hrady

Hmotnosť: 7,92 g

Rozmery: 18x19 mm

Datovanie: 19.-zač.20.stor.?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: E.S. v perlovci

Opis 2: E.S. v perlovci


Kľúčové slová: E. S.

Okolnosti nálezu: archeologický prieskum KPÚ Žilina, GPS bod 45, VD 03/2022

Poznámka: neznámy typ plomby


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma