Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0078


Druh Plomby: liehová?

Región: Orava

Kataster: Nižná

Poloha: Vŕšok

Hmotnosť: 7,49 g

Rozmery: 18x19 mm

Datovanie: 1851-zač.20.stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Kruhopis NEUMAN TESTVEREK, v strede ARAD s ozdobou nad a pod

Opis 2: čislica 4, vedľa nej UJ/NEU


Kľúčové slová: NEUMAN TESTVEREK, ARAD, 4, UJ, NEU

Okolnosti nálezu: našiel M.Ž. detektorom a odovzdal na KPUZA v roku 2021

Poznámka: Dnes sa Arad nachádza na západe Rumunska. Rodina Neumanovcov tu v roku 1851 založila továreň na výrobu liehu a kvasníc


Literatúra: http://www.bagseals.org/gallery/main.php?g2_itemId=34312


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma