Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0077


Druh Plomby: ?

Región: Orava

Kataster: Nižná

Poloha: Vŕšok

Hmotnosť: 8,23 g

Rozmery: 19x18 mm

Datovanie: 19.-zač.20.stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: neúplne čitateľný kruhopis BUDAPEST (FEREN?)CZVÁROS, v strede uhorský erb s korunou

Opis 2: KÖZ., podtým v krúžku rímska čislica XI


Kľúčové slová: BUDAPEST, (FEREN?)CZVÁROS, KÖZ., XI

Okolnosti nálezu: našiel M.Ž. detektorom a odovzdal na KPUZA v roku 2021

Poznámka: zatiaľ bez analógií. Ďakujem Karel Mlýnek za opravu


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma