Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0075


Druh Plomby: mlynská

Región: Turiec

Kataster: Sklené

Poloha: Pole

Hmotnosť: 4,49 g

Rozmery: 17x19 mm

Datovanie: 19.-20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: nečitateľný kruhopis, viditeľné písmená GÖ(ZMALOM?) MP..., v strede BLUM JÁ(NOS?)

Opis 2: písmeno J.


Kľúčové slová: GÖZMALOM, BLUM, J

Okolnosti nálezu: našiel M.B. detektorom a odovzdal na KPUZA 02.01.2022; spis: KPUZA-2021/25690-1/107694/FUR

Poznámka: Výrazne poškodená plomba; pre určenie potrebná priama analógia


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma