Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0074


Druh Plomby: mlynská

Región: Turiec

Kataster: Turčiansky Ďur

Poloha: Nivy za hradskou

Hmotnosť: 7,64 g

Rozmery: 18x19 mm

Datovanie: 1891-zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Kruhopis LOSONCZER DAMPFMÜHLEN, v strede HATVANER

Opis 2: Číslica 6 v trojuholníku s tromi klasmi na jeho vrcholoch, písmeno M a T po stranách trojuholníka


Kľúčové slová: LOSONCZ, DAMPFMÜHLEN, HATVANER, klasy MT, 6

Okolnosti nálezu: našiel M.B. detektorom a odovzdal na KPUZA 02.01.2022; spis: KPUZA-2021/25690-1/107694/FUR

Poznámka: Olovená plomba z vreca múky, z parného mlynu v Loszonci, dnešný Lučenec (Losonczer und Hatvaner Dampfmühlen in Losoncz), založeného v roku 1867.


Literatúra: http://www.bagseals.org/gallery/main.php?g2_itemId=2327&g2_imageViewsIndex=1


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma