Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0073


Druh Plomby: ?

Región: Považie

Kataster: Petrovice

Poloha: Kýčera

Hmotnosť: 7,52 g

Rozmery: 18x20 mm

Datovanie: 19.-20. storočie

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: nečitateľný kruhopis, viditeľné písmená ..L..LE .....VIR, v strede kvietok?

Opis 2: zničená razba


Kľúčové slová: -

Okolnosti nálezu: Archeologický prieskum KPÚ Žilina, GPS bod 12, VD č. 19/2021

Poznámka: nečitateľný kruhopis z jednej strany, z druhej zničená razba


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma