Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0069


Druh Plomby: mlynská

Región: Orava

Kataster: Osada

Poloha: Hrady

Hmotnosť: 6,13 g

Rozmery: 18x16 mm

Datovanie: 19.stor.-zač. 20. storočia

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Nápis HIRSE (v preklade z nemčiny proso)

Opis 2: Číslica 3


Kľúčové slová: HIRSE, 3

Okolnosti nálezu: T.Š. našiel detektorom a odovzdal na KPÚ Žilina 18.04.2021; VD 22/2021

Poznámka: nateraz nepoznáme analógie ani pôvod


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma