Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0066


Druh Plomby: mlynská

Región: Orava

Kataster: Osada

Poloha: Hrady

Hmotnosť: 5,72 g

Rozmery: 18x19 mm

Datovanie: 1841-zač. 20. storočia

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: kruhopis PESTI MALOM, v strede HENGER

Opis 2: Číslica 6 v trojuholníku s tromi klasmi, písmeno M a T po stranách trojuholníka


Kľúčové slová: PESTI, MALOM, HENGER, 6

Okolnosti nálezu: T.Š. našiel detektorom a odovzdal na KPÚ Žilina 18.04.2021; VD 22/2021

Poznámka: Prvý parný mlyn v Pešti, ktorý začal fungovať 22. septembra 1841. József Hengermalom však bol viac ako len mlyn. Moderný závod, ktorý vznikol z iniciatívy Istvána Széchenyiho, nebol finančne úspešný, ale mal významný vplyv na rozvoj mlynárskeho priemyslu a strojárstva. Pešť sa stala významnou mlynárskou veľmocou v druhej polovici 19. storočia.Viac o mlyne tu: https://pestbuda.hu/cikk/20210922_az_elso_pesti_gozmalom_jelentos_ipari_fejlodest_inditott_el_180_eve_kezdte_meg_mukodeset_a_jozsef_hengermalom


Literatúra: PLOMBY HENGER


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma