Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0064


Druh Plomby: mlynská

Región: Liptov

Kataster: Ploštín

Poloha: Pod Rohačkou

Hmotnosť: 7,10 g

Rozmery: 17x18 mm

Datovanie: ?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: kruhový nápis z časti čitateľný...NYI M. MUHLE?, v strede nápis mesta ARAD

Opis 2: Číslica 7 a písmeno T


Kľúčové slová: ARAD, MŰHLE, 7

Okolnosti nálezu: archeologický výskum KPÚ Žilina, poloha Pod Rohačkou; VD 02/2018

Poznámka: http://www.bagseals.org/search?album=1&q=ARAD


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma