Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0063


Druh Plomby: ?

Región: Liptov

Kataster: Ploštín

Poloha: Pod Rohačkou

Hmotnosť: 9,46 g

Rozmery: 17x16 mm

Datovanie: ?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: viditeľný len perlovec

Opis 2: bez znakov


Kľúčové slová: -

Okolnosti nálezu: archeologický výskum KPÚ Žilina, poloha Pod Rohačkou; VD 02/2018

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma