Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0061


Druh Plomby: textilná

Región: Liptov

Kataster: Ploštín

Poloha: Pod Rohačkou

Hmotnosť: 10,23 g

Rozmery: 21x22 mm

Datovanie: 16.-17.stor.?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: 3 písmená gotického štýlu

Opis 2: geometrický vzor


Kľúčové slová: -

Okolnosti nálezu: archeologický výskum KPÚ Žilina, poloha Pod Rohačkou; VD 02/2018

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma