Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0060


Druh Plomby: dopravná

Región: Liptov

Kataster: Ploštín

Poloha: Pod Rohačkou

Hmotnosť: 12,08 g

Rozmery: 21x21 mm

Datovanie: 1. polovica 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Z časti nečitateľný kruhopis ..?OSNICA, v strede ČSD

Opis 2: kruhopis SEPTEMBER, v strede v zapustenom krúžku číslica 22


Kľúčové slová: ČSD, SEPTEMBER, 22

Okolnosti nálezu: archeologický výskum KPÚ Žilina, poloha Pod Rohačkou; VD 02/2018

Poznámka: Ďakujem Karel Mlýnek za doplnenie


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma