Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0059


Druh Plomby: mlynská

Región: Liptov

Kataster: Ploštín

Poloha: Pod Rohačkou

Hmotnosť: 8,10 g

Rozmery: 19x21 mm

Datovanie: 1867/ /1. polovica 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Kruhopis LOSONCZER DAMPFMÜHLEN, v strede plomby HATVANER

Opis 2: Číslica 7 v trojuholníku s tromi klasmi na jeho vrcholoch, písmeno M a T po stranách trojuholníka


Kľúčové slová: LOSONCZ, DAMPFMÜHLEN, HATVANER, 7

Okolnosti nálezu: archeologický výskum KPÚ Žilina, poloha Pod Rohačkou; VD 02/2018

Poznámka: Olovená plomba z vreca múky, z parného mlynu v Loszonci, dnešný Lučenec (Losonczer und Hatvaner Dampfmühlen in Losoncz), založeného v roku 1867.


Literatúra: http://www.bagseals.org/gallery/main.php?g2_itemId=2327&g2_imageViewsIndex=1


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma