Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0058


Druh Plomby: mlynská

Región: Liptov

Kataster: Ploštín

Poloha: Pod Rohačkou

Hmotnosť: 7,55 g

Rozmery: 20x22 mm

Datovanie: 19.stor.-zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Ťažko čitateľný kruhopis PESTER MÜLLER & BÄCKER, v strede nápis DAMPF

Opis 2: Číslica 7 v trojuholníku s tromi klasmi na jeho vrcholoch, písmeno M a T po stranách trojuholníka


Kľúčové slová: PESTER MÜLLER & BÄCKER, DAMPF, BUDAPEST, 7

Okolnosti nálezu: archeologický výskum KPÚ Žilina, poloha Pod Rohačkou; VD 02/2018

Poznámka: The Pester Millers and Bakers Steam Flour Mills Co., Lim., Budapest


Literatúra: http://www.bagseals.org/gallery/main.php?g2_itemId=4638


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma