Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0056


Druh Plomby: mlynská

Región: Liptov

Kataster: Ploštín

Poloha: Pod Rohačkou

Hmotnosť: 6,31 g

Rozmery: 18x15 mm

Datovanie: 19.stor.-zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Kruhopis nečitateľný, v strede nápis Z HENGER?

Opis 2: Číslica 3


Kľúčové slová: HENGER, 3

Okolnosti nálezu: archeologický výskum KPÚ Žilina, poloha Pod Rohačkou; VD 02/2018

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma