Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0054


Druh Plomby: mlynská

Región: Liptov

Kataster: Ploštín

Poloha: Pod Rohačkou

Hmotnosť: 7,60 g

Rozmery: 17x18 mm

Datovanie: 1843-zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Kruhopis ISTVÁN / GŐZMALOM / DEBRECZEN, nápis v strede plomby TÁRSULAT

Opis 2: Číslica 8 3/4


Kľúčové slová: ISTVÁN, DEBRECZEN, GŐZMALOM, TÁRSULAT, 8 3/4

Okolnosti nálezu: archeologický výskum KPÚ Žilina, poloha Pod Rohačkou; VD 02/2018

Poznámka: krásne dochovaná plomba


Literatúra: https://europlombs.forumpolish.com/t2746-020-plomb-de-scelle-istvan-gozmalom-tarsula-debreczen?highlight=DEBRECZEN


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma