Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0053


Druh Plomby: mlynská

Región: Liptov

Kataster: Ploštín

Poloha: Pod Rohačkou

Hmotnosť: 4,95 g

Rozmery: 18x19 mm

Datovanie: 19. stor.-zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: nečitateľný text

Opis 2: Číslica 7, trojuholník s tromi klasmi na jeho vrcholoch, písmeno M a T po stranách trojuholníka


Kľúčové slová: 7

Okolnosti nálezu: archeologický výskum KPÚ Žilina, poloha Pod Rohačkou; VD 02/2018

Poznámka: veľmi zničená z obidvoch strán - typ plomby a typ písma veľmi podobný plombe č. 52


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma