Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0050


Druh Plomby: mlynská

Región: Liptov

Kataster: Ploštín

Poloha: Pod Rohačkou

Hmotnosť: 7,21 g

Rozmery: 16x19 mm

Datovanie: 19. stor.-zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Nápis MAIS (kukurica), GRIES (krupica).

Opis 2: Nápis GROB (hrubá)


Kľúčové slová: GROB, MAIS, GRIES

Okolnosti nálezu: archeologický výskum KPÚ Žilina, poloha Pod Rohačkou; VD 02/2018

Poznámka: Olovená plomba s nápisom MAIS GREIS a na druhej strane GROB v preklade: hrubá kukuričná krupica.


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma