Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0049


Druh Plomby: mlynská

Región: Liptov

Kataster: Ploštín

Poloha: Pod Rohačkou

Hmotnosť: 7,35 g

Rozmery: 19x19 mm

Datovanie: 19. stor.-zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Kruhový nápis BORSOD, RÉSZVÉNYTÁRSASÁG - v preklade s ručením obmedzeným, a nápis MISKOLCZI, GŐZMALOM

Opis 2: Číslica 8, trojuholník s tromi klasmi na jeho vrcholoch, písmeno M a T po stranách trojuholníka


Kľúčové slová: BORSOD, MISKOLCZ, GŐZMALOM, RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, 8

Okolnosti nálezu: archeologický výskum KPÚ Žilina, poloha Pod Rohačkou; VD 02/2018

Poznámka: -


Literatúra: https://europlombs.forumpolish.com/t357-017-plombs-de-scelle-borsod-miskolczi-gozmalom#8137


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma