Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0047


Druh Plomby: mlynská

Región: Liptov

Kataster: Ploštín

Poloha: Pod Rohačkou

Hmotnosť: 7,29 g

Rozmery: 19x19 mm

Datovanie: 19. stor.-zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Kruhopis zle vyrazený a ťažko čitateľný. Viditené písmená ...LÁ. a TÁRSASA. V strede MŰMALOM

Opis 2: Číslica 6


Kľúčové slová: MŰMALOM, 6

Okolnosti nálezu: archeologický výskum KPÚ Žilina, poloha Pod Rohačkou; VD 02/2018

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma