Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0045


Druh Plomby: mlynská

Región: Liptov

Kataster: Ploštín

Poloha: Pod Rohačkou

Hmotnosť: 5,67 g

Rozmery: 17x16 mm

Datovanie: 19. storočie?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Nápis PESTI HENGER MALOM

Opis 2: v kruhu poškodená číslica 2?


Kľúčové slová: PEST HENGER MALOM

Okolnosti nálezu: archeologický výskum KPÚ Žilina, poloha Pod Rohačkou; VD 02/2018

Poznámka: poškodená jedna strana


Literatúra: https://europlombs.forumpolish.com/t114-002-plomb-de-scelle-pesti-hengermalom?highlight=PESTI


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma