Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0042


Druh Plomby: mlynská?

Región: Liptov

Kataster: Ploštín

Poloha: Pod Rohačkou

Hmotnosť: 6,99 g

Rozmery: 17x19 mm

Datovanie: 19. storočie?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: nečitateľný kruhopis. Viditeľné písmená KASS I...

Opis 2: číslica 7.


Kľúčové slová: KASS, 7

Okolnosti nálezu: archeologický výskum KPÚ Žilina, poloha Pod Rohačkou; VD 02/2018

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma