Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0041


Druh Plomby: ?

Región: Liptov

Kataster: Ploštín

Poloha: Pod Rohačkou

Hmotnosť: 7,71 g

Rozmery: 14x16 mm

Datovanie: ?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: nedorazený a nečitateľný kruhopis. Viditeľné písmená ...IHOE a ...CTB

Opis 2: nedorazený a nečitateľný kruhopis. Viditeľné písmená ...OBA, v strede nečitateľný znak


Kľúčové slová: ?

Okolnosti nálezu: archeologický výskum KPÚ Žilina, poloha Pod Rohačkou; VD 02/2018

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma