Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0040


Druh Plomby: firemná

Región: Orava

Kataster: Trstená

Poloha: Areál firmy Panasonic

Hmotnosť: 3,83 g

Rozmery: 14x16 mm

Datovanie: ?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: EMANUEL FRIED

Opis 2: ozdobný vzor


Kľúčové slová: EMAN... FRIE. (EMANUEL FRIED?)

Okolnosti nálezu: obhliadka KPÚ Žilina; VD 12/2018

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma