Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0039


Druh Plomby: ?

Región: Orava

Kataster: Trstená

Poloha: Areál firmy Panasonic

Hmotnosť: 7,46 g

Rozmery: 17,5X18 mm

Datovanie: ?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: bez značky/opisu

Opis 2: bez značky/opisu


Kľúčové slová: -

Okolnosti nálezu: obhliadka KPÚ Žilina; VD 12/2018

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma