Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0038


Druh Plomby: mlynská

Región: Orava

Kataster: Trstená

Poloha: Areál firmy Panasonic

Hmotnosť: 7,43 g

Rozmery: 18,5x19,5 mm

Datovanie: 1898? - zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: kruhopis nečitateľný, v strede čitateľné len ÁSZLO, pod tým tiež nápis začínajúci na H

Opis 2: Číslica 5


Kľúčové slová: NAGYVÁRAD = ORADEA?

Okolnosti nálezu: obhliadka KPÚ Žilina; VD 12/2018

Poznámka: pravdepodobne ide o mlynskú plombu Egyesült Nagyváradi László és Hunyadi Gőzmalom (?)


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma