Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0037


Druh Plomby: mlynská

Región: Orava

Kataster: Trstená

Poloha: Areál firmy Panasonic

Hmotnosť: 6,22 g

Rozmery: 18,5x20,5 mm

Datovanie: 1891 - zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: PESTI HENGE MALOM

Opis 2: Číslica 5, trojuholník s tromi klasmi na jeho vrcholoch, písmeno M a T po stranách trojuholníka


Kľúčové slová: PEST, VICTORIA, GŐZMALOM, klasy MT 5

Okolnosti nálezu: obhliadka KPÚ Žilina; VD 12/2018

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma