Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0036


Druh Plomby: mlynská

Región: Orava

Kataster: Trstená

Poloha: Areál firmy Panasonic

Hmotnosť: 5,95 g

Rozmery: 19x21 mm

Datovanie: 1891 - zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: PESTI HENGE MALOM

Opis 2: Číslica 3, trojuholník s tromi klasmi na jeho vrcholoch, písmeno M a T po stranách trojuholníka


Kľúčové slová: PEST, HENGE, klasy MT, 3

Okolnosti nálezu: obhliadka KPÚ Žilina; VD 12/2018

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma