Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0033


Druh Plomby: mlynská

Región: Orava

Kataster: Trstená

Poloha: Areál firmy Panasonic

Hmotnosť: 7,12 g

Rozmery: 19,5x20,5 mm

Datovanie: 1891 - zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Kruhopis ISTVÁN / DEBRECZEN, nápis v strede plomby GŐZMALOM TÁRSULAT

Opis 2: Číslica 2 v trojuholníku s tromi klasmi na jeho vrcholoch, písmeno M a T po stranách trojuholníka


Kľúčové slová: ISTVÁN, DEBRECZEN, GŐZMALOM, TÁRSULAT, klasy MT 2

Okolnosti nálezu: obhliadka KPÚ Žilina; VD 12/2018

Poznámka: Olovená plomba, pravdepodobne z vreca múky, z parného valcového mlynu GŐZMALOM. Múka bola vyrábaná spoločnosťou TÁRSULAT v meste Debrecín. Parný mlyn v Debrecíne bol založený v roku 1847, v roku 1872 má už finančné problémy (zdroj: Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 3. sz. januárius 21. - http://dka.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=50337)


Literatúra: https://europlombs.forumpolish.com/t2746-020-plomb-de-scelle-istvan-gozmalom-tarsula-debreczen?highlight=DEBRECZEN


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma