Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0031


Druh Plomby: mlynská

Región: Považie

Kataster: Varín

Poloha: Zátepličie od Váhu

Hmotnosť: 6,37 g

Rozmery: 20x15 mm

Datovanie: 19. storočie?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: ťažko čitateľný kruhopis, viditeľné písmená ISTVAN, ECZEN - zrejme DEBRECZEN, v strede OZ, zrejme KOZMALOM

Opis 2: číslica 8


Kľúčové slová: 8, ISTVAN, DEBRECZEN?

Okolnosti nálezu: R. M. našiel detektorom a odovzdal na KPÚ Žilina 31.8.2021 (KPUZA-2021/20685-1/84177/FUR)

Poznámka: výrazne poškodená


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma