Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0026


Druh Plomby: ?

Región: Považie

Kataster: Varín

Poloha: Zátepličie od Váhu

Hmotnosť: 9,33 g

Rozmery: 20x19 mm

Datovanie: ?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: nečitateľný kruhopis, v strede viditeľné písmená PO

Opis 2: v zapustenom krúžku rímska číslica III, nad ňou arabská číslica 10


Kľúčové slová: 10, III

Okolnosti nálezu: R. M. našiel detektorom a odovzdal na KPÚ Žilina 31.8.2021 (KPUZA-2021/20685-1/84177/FUR)

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma