Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0025


Druh Plomby: tabaková

Región: Považie

Kataster: Varín

Poloha: Zátepličie od Váhu

Hmotnosť: 13,52 g

Rozmery: 22x18 mm

Datovanie: 19. storočie?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: ťažko čitateľný a nedorazený kruhopis. Čitateľné len M.K. DOHANY-G?, v strede erb s korunou

Opis 2: v zapustenom krúžku rímska číslica XII, nad ňou písmeno M II.


Kľúčové slová: ERB, DOHANY

Okolnosti nálezu: R. M. našiel detektorom a odovzdal na KPÚ Žilina 31.8.2021 (KPUZA-2021/20685-1/84177/FUR)

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma