Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0024


Druh Plomby: tabaková?

Región: Považie

Kataster: Varín

Poloha: Zátepličie od Váhu

Hmotnosť: 10,57 g

Rozmery: 20x18 mm

Datovanie: 19. storočie?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: po obvode čitateľné len dve písmená VS, v strede erb s korunou ako pri tabakových plombách

Opis 2: v zapustenom krúžku rímska číslica V


Kľúčové slová: ERB

Okolnosti nálezu: R. M. našiel detektorom a odovzdal na KPÚ Žilina 31.8.2021 (KPUZA-2021/20685-1/84177/FUR)

Poznámka: erb ako pri tabakových plombách, pozri napr. č. 0019


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma