Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0022


Druh Plomby: ?

Región: Považie

Kataster: Varín

Poloha: Zátepličie od Váhu

Hmotnosť: 4,29 g

Rozmery: 20x18 mm

Datovanie: 20. storočie

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: neúplne vyrazený a ťažko čitateľný kruhopis ...KDELSK...

Opis 2: slovenský znak po obvode zdobený ryhovaním


Kľúčové slová: SLOVENSKÝ ZNAK, DVOJKRÍŽ

Okolnosti nálezu: R. M. našiel detektorom a odovzdal na KPÚ Žilina 31.8.2021 (KPUZA-2021/20685-1/84177/FUR)

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma