Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0020


Druh Plomby: rodová

Región: Považie

Kataster: Varín

Poloha: Zátepličie od Váhu

Hmotnosť: 7,81 g

Rozmery: 20x18 mm

Datovanie: 19. storočie

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Ozdobné písmeno D (rod Dezasse) s korunou.

Opis 2: poštová trúbka a anjouovské ľalie


Kľúčové slová: Dezasse, ľalia, trúbka

Okolnosti nálezu: R. M. našiel detektorom a odovzdal na KPÚ Žilina 31.8.2021 (KPUZA-2021/20685-1/84177/FUR)

Poznámka: Je to erb rodiny "Dezasse" z Petit-Verneuil (potvrdzuje začiatočné D gotickou korunou), ktorá bola uhorskou šľachtickou rodinou francúzskeho pôvodu Dvaja synovia baróna Pierra Dezasseho, Karol a Jozef, získali v roku 1812 uhorské občianstvo a boli okamžite uznaní za členov vysokej šľachty krajiny vrátane členstva v hornej komore parlamentu. Potom mali majetky v oblasti Pozsony a na úpätí Malých Karpát. Emil Dezasse (1834-1908) bol vládnym poradcom pre správu povodia Váhu a jeho dcéra sa stala členkou dvora uhorskej panovníčky. Takže plomba oficiálne (ak rodina nevlastnila továreň) bola určite pre Emila Dezasseho, ktorý bol vládnym poradcom. https://library.hungaricana.hu/en/view/BPLAKCIMJEGYZEK_27_1916/?query=emil%20dezasse&pg=734&layout=s : František Dezasse bol na čele predstavenstva stavebnej a realitnej akciovej spoločnosti PALATINUS


Literatúra: https://europlombs.forumpolish.com/t5425-plombe2-de-varin-distr-zilina-slovakia-resolue-plomb-aux-armoiries-et-chiffre-de-la-famille-dezasse-de-petit-verneuil#22303


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma