Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0019


Druh Plomby: tabaková

Región: Považie

Kataster: Varín

Poloha: Zátepličie od Váhu

Hmotnosť: 10,85 g

Rozmery: 20x18 mm

Datovanie: 19. storočie?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Erb s korunou v strede a kruhopis: DOHANY OVAR DEBRECZENI M. K.?

Opis 2: Rímska číslica IX v malom kruhu a pod ňou nápis MAGY(?)


Kľúčové slová: ERB, DEBRECEN, OVAR, DOHANY

Okolnosti nálezu: R. M. našiel detektorom a odovzdal na KPÚ Žilina 31.8.2021 (KPUZA-2021/20685-1/84177/FUR)

Poznámka: -


Literatúra: http://dohanymuzeum.hu/debrecen-dohanybevalto


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma